Gesualdo da Venosa

klik voor Gesualdo door GATO!

Carlo Gesualdo da Venosa was een componerende prins, die rond 1600 in de buurt van Napels over uitgestrekte landerijen regeerde. Het was een excentriek man met een vreemde levenswandel, waarover op de concerten meer uit de doeken wordt gedaan.

Tot op de dag van vandaag wekt zijn muziek zowel bewondering als verwondering om de schoonheid, en de grilligheid wat betreft tekstuitdrukking, ritmiek en harmonische wendingen.
Gesualdo's eigenzinnig muzikaal genie heeft in de XX. eeuw componisten als Igor Strawinsky en Louis Andriessen tot inspiratiebron gediend.