De zangers

  • MarieAnne Pak - sopraan
  • Paul Kaspers - bas
  • Jan Fekke Ybema - tenor
  • Hilda Houtkoop - alt
  • Sandra Macrander - mezzosopraan
foto Willem Boogman

Muzikaal adviseurs leveren met regelmaat
een bijdrage aan de ontwikkeling van het ensemble.